Utdelningar

Här kan du se alla utdelningar jag har fått sedan 2008 och varje årtal är klickbart där du kan få mer information om vilka bolag som gav utdelningen. Denna sida är inspirerad av utdelningsseglaren. Jag har tyvärr tidigare varit dålig på långsiktig investering men 2019 ändrade jag på min strategi och bytte till långsiktigt sparande i investmentbolag. Jag samlar mina investmentbolag innehav i något som jag kallar för MiljonMåls pensionsfond och 2019 blir det första året med utdelningar enligt nedan. 2018 är inte med då jag investerade allt för mycket i kortsiktiga affärer.

År Utdelning/år Ackumulerat
2008 4100 4100
2009 1814 5914
2010 4778 10692
2011 4937 15629
2012 2902 18531
2013 1827 20358
2014 2227 22585
2015 2539 25124
2016 2155 27279

                   
2017 6097 33376
2019 934,4 934,4Ny start2 kommentarer: