söndag 4 juni 2017

Månadsrapport Maj 2017

Totalt sett gick Maj ganska dåligt för mig och innebar en nedgång i totalt värde på ca 5000 kr. Förklaringen till detta är en nedgång i portföljerna på ett par tusen samt högre kostnader än normalt tillsammans med en lägre lön då jag är föräldraledig. Högre kostnader och lägre lön är en särskilt dålig kombination om man vill bygga upp sitt sparkapital men det lyfts såklart upp av att jag får mycket värdefull tid med min son. Det är fantastiskt att så leva i ett land där man kan ta ledigt (dock med lite lägre lön) för att få vara med i sitt barns uppväxt och se han växa och utvecklas.

Under månaden startade jag en depå hos Avanza för att använda deras Startpaket där man slipper betala courtageavgifterna. Tanken var att använda denna depå som en test depå för mina snabbare och mindre tradingaffärer men med facit i hand har maj inte blivit någon hit med en värdeminskning på 92 kr under månaden. Detta är dock första månaden jag testar trading och det är såklart för tidigt att dra någon slutsats. Värdeminskningen kan jag skylla helt på Swedol och Creades som gick under stop-loss och gav större förluster. De 4 trades som är aktiva just nu är på plus och förhoppningsvis ska de fortsätta upp och nå målkurserna.

Resultat Maj
Avanza KF: 19.908 kr
Kapitalförsäkring: 135.116 kr
Depåkonto: 13.620 kr
ISK: 181.065 kr
Belåning ISK: -66.759 kr
Totalt portföljvärde: 282.950 kr
Likvider bankkonton: 127.356 kr
Toborrow: 16.000 kr
4Spar konto: 10.000 kr
Totalt värde: 436.306 kr

Insättning KF Februari: 2000
Insättning ISK Februari: 0
Totalt KF + depå: 147.630 kr
Totalt ISK: 108.000 kr
Totalt Avanza KF: 20.000 kr
Totala insättningar: 275.630 kr

Utdelning Maj: 1356,5 kr
Utdelning 2017: 2647 kr
Total Utdelning: 2647 kr

Utdelningar

Då jag hade börjat sälja av ett antal av mina långsiktiga innehav under förra månaden och att jag började satsa mer på swingtrading har det blivit mycket mindre utdelningar än planerat under Maj.

HM 367,5 kr
Kitron 258 kr
Investor 23 kr
Latour 24 kr
UTG 204 kr
Dist 55 kr
IAR 100 kr
HM 245 kr
Nordax 80 kr
Totalt 1356,5 kr

Trades

Jag har mer och  mer gått över till trades och här nedan följer en lista på de trades som gjordes under månaden.

Annexin P. köpt 20/4 sålt 2/5 Vinst 154 kr
Kopparbergs köpt 25/4 sålt 2/5 Vinst 402 kr
BE Group köpt 27/4 sålt 3/5 Vinst 938 kr
SSAB B köpt 21/4 sålt 4/5 Förlust 2755 kr (stop-loss)
Swedbank B köpt 29/3-31/3 Sålt 4/5 Vinst 315 kr (sålde en tredjedel)
G5 köpt köpt 4/5 sålt 5/5 Förlust 625 kr
NetEnt Köpt 25-27/4 Sålt 8/5 Vinst 1520 kr
Swedol köpt 2/5 Sålt 8/5 Förlust - 806 kr
Swedbank köpt 29/3-30/3 sålt 9/5 Vinst 765 kr
Troax köpt och sålt 9/5 Vinst 152 kr
Troax köpt och sålt 9/5 Vinst 228 kr
Annexin köpt 9/5 sålt 10/5 Vinst 686 kr
Byggmax köpt 27/4-2/5 sålt 10/5 Vinst 979 kr
Kopparbergs köpt 5/5 sålt 12/5 Vinst 395 kr
JLT Mobile Köpt och Sålt 15/5 Vinst 441 kr
Troax Köpt 15/5 och Sålt 17/5 Förlust 989 kr (stop-loss)
Annexin Köpt 16/5 och Sålt 18/5 Vinst 209 kr
Swedol Köpt 2/5 och Sålt 18/5 Förlust 420 kr (stop-loss)
Svedbergs Köpt 8/5 och Sålt 23/5 Vinst 190 kr
Creades köpt 22/5 och Sålt 29/5 Förlust -154 kr
Bull Pandora Köpt 29/5 Sålt 30/5 Vinst 204 kr
Kitron Köpt 20/4 Sålt 31/5 Vinst 456 kr (inkl. utdelning)
Totalt 2.285 kr

Det blev ganska många trades under månaden och slutresultatet blev + 2285 kr vilket jag tycker är lite väl lågt. Det är knappt 2% av tradingportföljen och jag anser att jag ska klara av minst 5% per månad för att det ska vara värt att hålla på med swingtrading. Återstår att se hur nästa månad går och då ett antal trades just nu ligger på plus så tar jag det som något positivt.

Portföljerna

Här kan du se hur portföljerna ser ut just nu. Kom dock ihåg att jag kan ändra innehaven ganska fort och detta speciellt för tradingportföljen.

Kapitalförsäkringen Maj 2017
Tradingportföljen Maj 2017

Sonens Portfölj

Sonens portfölj tickar på sakta men säkert och under månaden köpte jag på mer aktier i UTG samt det nya innehavet Nordax. Sonen fick även utdelningar från SAS pref, UTG och Latour på totalt 96,5 kr.


Sonens portfölj Maj 2017

Hur gick din månad?

Friskrivning: Mina inlägg ska aldrig ses som rekommendationer och jag skriver endast det som jag tänker på och mina privata aktieaffärer. Väljer du att följa mina exempel gör du detta helt på din egen risk vilket kan medföra att du kan förlora delar eller hela din investering. När detta skrivs äger jag äger aktier i företag enligt de skärmdumpar som du hittar i detta inlägg.

Bild från Pixabay.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar