lördag 5 november 2016

Ratos och Arcusgruppen börsnotering


De flesta som har hållit på lite med aktier och hållit ett öga på Ratos vet nog att denna aktie har inte haft den bästa börsutveckligen på bra länge. Många ser nog Ratos som ett riktigt dåligt köp men jag är av en annan uppfattning.

Ratos ger en väldigt hög utdelning som i år låg på 3,25kr och ger därmed en direktavkastning på ca 8,7% vilket är bland det högsta du kan hitta bland Svenska börsbolag. Detta är perfekt för min strategi att hitta företag med hög direktavkastning men frågan är ju såklart om Ratos kommer att fortsätta med en så hög utdelning.

Börskursen ligger idag på ca 37,5kr och ta det gånger antalet aktier på 325 miljoner så blir det totala värdet ca 12,2 miljarder kr. Eget kapital ligger enligt senaste delårsrapporten på 33kr/aktie men det lär finnas stora övervärden i de aktier som ingår i företaget. Ett exempel är den nu aviserade börsnoteringen av Arcusgruppen som lär ge ett riktigt bra kassaklirr för Ratos.

SEB värderar Arcusgruppen till ett börsvärde på 3,2-3,8 miljarder norska kronor och enligt delårsrapporten äger Ratos 83% av Arcusgruppen till ett bokfört värde av 697 miljoner Sek. Arcusgruppen ska samtidigt ta in 500 miljoner kr så uträkningen för Ratos övervärde bör då enligt nedan:

Börsvärde Arcusgruppen 3200 MNok Ratos andel: 2656 MNok
Nyemission: -500MNok
Summa: 2156 MNok
Valutajustering: +151 MNok (100NOK = 107SEK)
Bokfört värde: - 697 MSek
Totalt övervärde: ca 1610 miljoner kr

Ganska bra vinst för ett företag som idag endast står för 6% av Ratos eget kapital.

Jag tycker att Ratos har flera fina bolag som kan stå för ett betydligt högre värde än vad eget kapital står för men det finns såklart även ett antal bolag som tyvärr inte har presterat så bra. Jag planerar att längre fram försöka analysera hur mycket substansvärdet är för hela Ratos men jag är ganska säker på att det är klart högre än dagens.

Jag räknar även med att Ratos kommer att fortsätta med höga utdelningen till nästa år och troligen flera år framöver då de har en ganska stor kassa och i och med försäljningen av Arcusgruppen kommer de att få in än mer till kassan.

Den nya VD:n Magnus Agervald som tidigare varit VD för Byggmax har gjort ett riktigt bra jobb förut och jag misstänker att han kommer att rikta framtida investeringar inom handel och eventuellt e-handel så det kommer att bli intressant vilka företag de kommer att hitta framöver.

Sist en liten sammanställning med plus och minus.

+ Högt substansvärde jämfört med börskursen.
+ Riktigt hög utdelning/direktavkastning.
+ Arcusgruppen bör ge ett bra kassaklirr.
+ Fler fina/bortglömda företag finns i företaget.
- Risken finns att Ratos sänker eller tar bort utdelningen helt.
- Ett antal företag är inom oljebranschen vilket kan sänka värdet.
- Flera bolag har problem som måste åtgärdas. 

Jag har inte köpt in Ratos än till portföljen men tänker börja köpa in under nästa vecka. Jag har ingen superbrådska då jag misstänker att det lär ta lång tid innan kursen börjar dra sig norrut vilket ger mig tid att bygga en position i bolaget. Självklart lägger jag på bloggen när jag gör ett köp.

Äger du idag eller har du tidigare ägt aktier i Ratos så vore det riktigt intressant att få höra vad du tycker om företaget och dess framtid så lägg gärna en kommentar nedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar